Míry, váhy a peníze

jeden český loket = 59,3 cm.

jeden hon = 5 provazců po 52 loktech, tedy 260 loktů = 153,8 metru

jedna brázda = 1/2 lokte = 0,2957 metru.

jeden rozhor = 4/3 lokte = 0,79 metru.

jeden záhon = (6 brázd + 1 rozhor) na šířku a délka byla rovna jednomu honu = 394 metrů čtverečních.

jeden lán královský = 12 kop záhonů = 27,9452 hektarů= 279 452 metrů čtverečních

jeden lán kněžský = 11 kop záhonů = 25,6164 hektarů = 256 164 metrů čtverečních

jeden lán panský = 10 kop záhonů = 23,2876 hektarů = 232 876 metrů čtverečních

jeden lán selský = 8 kop záhonů = 18,6301 hektarů = 186 391 metrů čtverečních

jeden lán zemský = 18,3001649 ha = 183 001 metrů čtverečních

jeden lán německý = 7,6597 ha = 76 597 metrů čtverečních

jeden malder (dutá míra) = 12 šeflů = 48 věrtelů = 192 měrek = 768 malých mírek

 

Více na stránce: Staré míry, váhy a peníze (www.bilyujezd.cz)