Vzory písma: kurent, novogotické, fraktura, číslice, historické míry a zkratky, německo-český a latinsko-český slovník, německé názvy obcí, genealogické služby, pomoc se čtením starých textů, vyhledání předka či celé rodové linie, tvorba rodokmenu
10.12.2014
Doplněn německo-český a latinsko-český slovník.
Doplněny německé a latinské zkratky.
9.9.2014
Doplněn německo-český a latinsko-český slovník.
6.8.2014
Přidány příčiny úmrtí.
21.6.2014
Doplněny vzory zkratek.
18.3.2014
Doplněn německo-český slovník.
6.2.2014
Přidána časová osa.
16.1.2014
Doplněn latinsko-český slovník.
10.12.2013
Doplněn latinsko-český slovník a německo-český slovník.
29.11.2013
Doplněn seznam křestních jmen.
Doplněn německo-český slovník.
6.11.2013
Doplněn německo-český slovník a latinsko-český slovník.
22.10.2013
Doplněn německo-český slovník.
Přidán kontaktní formulář.
Upravena sekce ‚Matriky‘.
21.10.2013
Přidána sekce ‚Zkratky‘.