Peníze

12 f. – 17. st. / 12 fr. – 19. st. / 60 fr. – 19. st. zlatý / Florine
240 fr. – 19. st. / 310 f. – 17. st. zlatý / Florine
63033 F(lorine) zlatý / Florine
Gulden r(einisch) / Gulden rein(isch) zlatý rýnský
80 fstř. – 19. st. / 334 fl. stř. – 19. st. florenus (stříbrný)
ija wij S(chock) – 16. st. 207 kop grošů
40 S(chock) – 17. st. 40 kop grošů
80 S(chock) – 17. st. 80 kop grošů
ija S(chock) M(eißner) – 16. st. 150 kop grošů míšeňských
35 S(chock) M(eißner) – 18. st. 35 kop grošů míšeňských
2000 S(chock) M(eißner) 2000 kop grošů míšeňských
100 S(chock) M(eißner) 100 kop grošů míšeňských
800 S(chock) M(eißner) 800 kop grošů míšeňských
g. – 15. st. groš
30 g. – 17. st. 30 grošů
12 gr. – 18. st. 12 grošů
g[roš] miss[eňský] groš míšeňský
d(enar) – 17. st. denár
d(enar) – 18. st. denár
3 T(aler) – 18. st. 3 tolary
Kr. – 18. st. krejcar
20 Kr(euzer) 20 krejcarů
1 f[loren] x [krejcarů] 10 zlatý, krejcar
f[lo]r[en] Kr[ejcar] zlatý, krejcar
1 f[lo]r[en] 39 Kr[ejcar] zlatý, krejcar

 

 

Zdroj: www.genebaze.cz, genealogie.taby.cz a různé neznámé zdroje