Zkratky české

czlok – člověk k. – krejcar so – svatého
f. – zlatý kr. – krejcar Ss – kopa
fr. – zlatý ktēz – kteréž t. – totiž
G.M.C. – Jeho milost císařská L.P. – Léta Páně T. – tolar
geo – jeho – mám W.N.M. – věrný náš milý
Gehooti – Jeho milosti N. – nebožtík – Vám
gr. – groše nao – našeho x – krejcar
gr. cze. – groše české P.P.P. – pan purkmistr a páni
gr. m. – groše míšeňské – pán
gt – jest podz – poněvadž
H / h – haléř pppanuow          – pana purkmistra a panuov

 

g[es]t / g[es]tli
Gich mi[l]o[s]ti
G[eho] M[ilost] C[ísařská]
L[éta] P[áně] 1616
po p[řísaze] p[odle] p[ráva] na +[kříž] v[činěné] s[vědčil] (z knihy svědomí)
pon[ě]w[a]dž
od p[ana] p[urkmistra a] p[an]uw || od p[ana] p[urkmistra a] panuow
p[ro]to
p[ře]d
p[ři] p[ří]tomnosti
po s[vaté]m Marku / na s[vatéh]o Hawla
poselst[ví]

 

Zdroj: www.genebaze.cz, genealogie.taby.cz a různé neznámé zdroje