Příčiny úmrtí

Abbruchbluttung – krvácení při potratu
Abdomen acutum – náhlá příhoda břišní, „akutní břicho“
Abdominaltyphus – tyfus břišní
Abmagerung – chřadnutí, vyhubnutí, úbytě – často
Abort – potrat
Abort artefizieller, künstlicher – potrat umělý, úmyslný
Abzehrung – příčinou TBC, také nádorové onemocnění i sešlost věkem
Acrinia renalis – selhání ledvin
Adenocanthoma, adenocarcinoma, adenomyosarkoma, adenokarcinom – zhoubný nádor (různého druhu)
Adynamia cordis – selhání srdce, srdeční slabost
Adynamie , adynamia – sešlost věkem
aegritudo, aegrotatio – nemoc
Akutbauch – akutní břicho (doslova), sem zahrnovány příčiny jako zauzlení střev, prasklý žaludeční vřed, zánět slepého střeva, ledvinové či žlučové kameny
Alhus – malomocenství, lepra
Allantiasis – botulismus, otrava botulotoxinem
Allgemeine Wassersucht – celková vodnatelnost
Altershalber – sešlost věkem
Alterschwäche – sešlost věkem
Angina diphterica, angina membranacea – záškrt
Angina pectoris – ischemická choroba srdeční
AnginaLudivicí – zánět dolní dutiny ústní
Ansteckung – infekce
Anthrax, anthraxbeule – uhlák, sněť slezinná
Anthraxbeule – sněť
Aphtenseuche, aphthae epizooticae – slintavka
Apoplexia cardiaca – mrtvice srdeční, infarkt¨myokardu
Apoplexia cerebri – mrtvice mozková
Appendictis – zánět slepého střeva
asthma – astma
Atemnot – astma
Auplavice, auplawka – úplavice
Ausblutung – vykrvácení
Ausgelassener – psotník, křeče u malého dítěte
Aussatz – malomocenství, lepra
Auswurf blutiger – chrlení krve
Auszehrung – plicní tuberkulóza
avitum malum – dědičná nemoc
Badetod – utopení se (smrt) při koupání
Bakterienruhr – úplavice
Barpel – neštovice
Bauchfluss – úplavice
Bauchtyphuss – tyfus břišní
Bauchwassersucht – vodnatelnost břišní
Bazillenruhr – úplavice
Bergsucht – dušnost havířská, zaprášení plic
Beulenkrankheit, Beulenpest – mor
Beuschel – tuberkulóza
Bewußlosigkeit – bezvědomí
Blattern (schwarze) – neštovice (černé, tj. pravé)
Blaue Pocke – uhlák, sněť, Antrax
Bleichsucht – blednička, sideropenická anemie (anémie z nedostatku železa) obvykle u mladých dívek
Blutfäulnis, Blutsepsis, Blutvergiftung – otrava krve
Blutlauf, Blutfluss, Blutgang – úplavice
Blutspeien, Blutspucken, Blutsturz – chrlení krve (většinou při tuberkulóze), někdy při jaterní chorobě.
Blutung – krvácení
Brajny – záškrt
Brand – sněť
Brandwunde – spálenina
Bräune, Diphteritis – záškrt
Brechruhr, epidemische Brechruhr – úplavice, epidemie úplavice
Brightická horečka – zánět ledvin
Brustwassersucht – voda na plicích
Bubo, Bubonpest – mor dýmějový
caedes – zabití
Cachexia – sešlost, vysílení a velký zhubnutí
Caissonkrankheit – kesonová nemoc
Cancer, cancerosis, carcinoma – zhoubný nádor, rakovina
cane mersus – vzteklina
Cardioplegia – srdeční mrtvice, ochrnutí srdce
catarrhus intestiorum – zánět střev
cephalea – bolest hlavy
collapsus – zhroucení
Combustio – popálenina s puchýři
Compresis – neprůchodnost střev
congelatio – omrzlina
consenesco – zeslábnout, ochabnout
Consumptio – sešlost věkem, používáno i pro velké vysílení, zeslábnutí i tuberkulózu
Contagio, contagium – mor, ale i nákaza
Contaminatio – nákaza
Contusio cerebri – zhmoždění mozku
Convulsio – psotník, křeče
Crup, Krup – záškrt, difterický krup
Čema – syfilis, příjice
Červenka – červená úplavice
Čtvernice, čtvrtnice, čtvrtenice, čtvrtačka – malárie čtyřdenní
Darmeinklemmung, Darmeinschiebung – neprůchodnost střev
Darmfrass, darmruhr – úplavice střevní
Darre, Darrfieber, Darrsucht – tuberkulóza
Decrepitus – sešlost věkem
denatus – mrtvý
Dennička – malárie tropická
Diarrhoea epidemica – úplavice
Diathesis – krvácivost
Diphterie, diphteritis – záškrt
Disenterie, dyzentérie, dyzenteř – úplavice
Drobnice, drobotnice – plané neštovice
Drüsenbeule – mor dýmějový, hlíza
Dřístačka, dřízdačka – úplavice, průjem, běhavka
Durchfall, Durchlauf – průjem
Dürre, Dürrsucht – tuberkulóza plicní
dysenteria – úplavice
Eclampsia infantum, Eklampsie der Kinder – psotník, křeče
Eiterblattern – neštovice pravé
Emociatio – úbytě (jakékoliv, nejen tuberkulźa)
Emphysema – rozedma plic
empicus – nemoc na plicích
enteritis – zánět střev či žaludku
Entkräftung – sešlost věkem
Entzündung – zánět
ephystema – rozedma plic
Erbkrankheit – dědičná nemoc
Ergotismus – otrava námelem
Erlahmen – ochrnutí
Erlöschen – smrt
erschlagen – ubitý
ersticken – udusit
Ertrinken – utonutí
ertrunkene – utonutí
Erwürgung – oběšení
erysipelas – růže
exitus – smrt
expiro – skonat
Fabelsucht, Falbel, fallende Krankheit – padoucnice
Fallsucht – padoucnice
fantivá nemoc – neštovice pravé
Faulfieber, febris calida – tyfus břišní
febris – horečka, zimnice
febris calida – tyfus
febris catarrhalis – zánět sliznice
Febris flava – zimnice žlutá
Febris hectica – tuberkulóza
Febris intermittens (quartana) – malárie (čtvrtodenní)
febris militaris – zarděnky
febris parturientum – horečka omladnic
febris puerperalis – horečka omladnic
Febris quintana – horečka volyňská, zákopová
Febris scarlatinosa rubra – spála
febris typhoidea – tyfus
Feuertod – upálení
Fieber – horečka i zimnice
Fieber anhaltendes – malárie tropická
Fieber hektisches, zehrendes – tuberkulóza plicní
Fieber hitziges, Fieberhitze – tyfus břišní
Fík, moruše – nádor v konečníku
Flammentod – smrt upálením
Flammfieber – spála
Flecken, bőse – – epidemická skvrnivka
Flecken, rote – – neštovice plané, též zarděnky
Fleckfieber, Flecktyphus – epidemická skvrnivka
Flussfieber – chřipka
fluxus albus – úplavice
Fraiss, Fraisen, fras, frajs, fryzl – křeče, psotník
francouzská nemoc, francouzy – syfilis, příjice
Franzos, Franzosen – syfilis, příjice
Freischlein – krvácení do mozku
Frieseln – zarděnky
Frűhgeburt – předčasný porod
Fruchtwasseraspiration – vdechnutí plodové vody
fulmine ictus, fulmine tactus – zabití bleskem
Gallenbrechruhr – cholera asijská
Gallenfieber – tyfus břišní
Gallensucht, Gelbsucht – žloutenka
galská nemoc – syfilis, příjice
gangraena – sněť, gangréna
Gefrieren – umrznutí
Gehirnapoplexia – mrtvice mozková
Gehirnentzündung – zánět mozku
Gehirnfellentzűndung – zánět mozkových blan
Gehirnquetschung – zhmoždění mozku
Gelbsucht – žloutenka
Genickstarre – tetanus
Geschlechtskrankheit – pohlavní nemoc
Geschwulst – otok
Gewächs – nádor zhoubný
Giftdyskrasie – otrava
Gicht – pakostnice, dna
Glotzauge – nemoc Basedowova
grand mal – velký epileptický záchvat
Granulom malignes – zhoubný nádor mízní
graved – chřipka
Grippe – chřipka
Grippe spanische – španělská chřipka
haemorrhagia – krvácení
Halsbräune – záškrt
Halskrankheit – záškrt
Hautbrand – spála
Heiße Krankheit – tyfus
Herzschlag – mrtvice(srdeční), infarkt
Herzversagen – infarkt
Hirnentzündung – zánět mozku, encefalitida
Hirnschlag – mrtvice(mozková)
Hitziges Fieber – tyfus břišnínebo jakákoliv vysoká kolísavá teplota
Hlavnice, hlavnička – tyfus břišní
Hluchá nemoc – padoucnice
Horečka blaťácká, žňová – leptospiróza
Horečka hektická – tuberkulóza
Hund, Roterhund – spála
Hundswut – vzteklina
Hünsch – mor
Hydrops universalis – vodnatelnost celková
hypotrophia – podvyživení
icterus – žloutenka
ignis – zánět
ignis sacer – růže
infarktus – infarkt
infectio – infekce, nákaza
infirmitas – slabost, nemoc
inflammatio – zánět
inflammatio renum – zánět ledvin
insanus – nezdravý
insufficientia – selhání činnosti
insultus apoplecticus – záchvat mrtvice
Kašel dusivý – černý kašel
Keuchhusten – černý kašel
Kindbettfieber – horečka omladnic
Kňahně – neštovice
Knollsucht – malomocenství, lepra
Kog, Koge – mor
Konvulse – psotník, křeče
Korsen – tuberkulóza
Koutnická horečka – horečka omladnic, poporodní horečka
Krampf – křeč
Krankheit – nemoc, choroba
Krebs – rakovina
Krebsgeschwulst – nádor
Krvácivost novorozenců – nedostatek vitamínu K a jiné krevní poruchy
laesio – poranění
Lähmung – obrna, ochrnutí
Lähnung, Paralyse – obrna, ochrnutí
Lachmuskelkrampf – tetanus
Lakotě – staročeský výraz pro TBC u dětí
Lámání v kloubech (údech) – zánět kloubů
Lebendschwache – slabost k životu (často u dětí, které zemřely hned po porodu)
Letharige – letargie
letum – smrt
lues – nákaza, mor
lues venerea – příjice
Lumpersucht – tuberkulóza
Lungenblutung – krvácení z plic
Lungenentzündung – zánět plic
Lungenemphysem – rozedma plic
Lungenlähmung – ochrnutí plic
Lungenschwindsucht, Lungensucht – souchotiny, tuberkulóza
Lungenwassersucht – vodnatelnost plic
Lyssa – vzteklina
macies – tuberkulóza
Mangengeschwür – žaludeční vřed
Marasmus senilis – sešlost věkem
Masern,Röteln – spalničky
Mázdřivka – záškrt
Měknutí mozku – odumření části mozku, po mrtvici
miserere – zvracení střevního obsahu při neprůchodnosti střev
morbilli – spalničky, osýpky
morbosus – nemocný
morbus arcuatus – žloutenka
morbus articulasris – pakostnice, dna
morbus biliosus – žloutenka
morbus caducus – padoucnice
morbus calidus – tyfus
morbus canis – vzteklina
morbus comitialis – padoucnice
morbus gallicus – příjice
morbus nephriticus – nemoc ledvin
morbus pallidus – blednička
morbus regius – žloutenka
morbus sacer – padoucnice
morbus stomaticus – nemoc žaludku
morbus venereus – pohlavní nemoc
Mord – vražda
Moribundus adlata – přinesen umírající
morphea – vyrážka, skvrny
Mumps – příušnice
Mundsperre – tetanus
nephritis – zánět ledvin
Nerven Fieber – nejčastěji tyfus břišní
nex – vražda
NIerenentzündung – zánět ledvin
obrna třaslavá – Parkinsonova nemoc
oppilatio viscerum – ucpání střev, zácpa
Osýpky – spalničky
Otrava kostíkem – otrava fosforem
papula – neštovice
paralysis – ochrnutí, obrna
parotitis – příušnice
Pastelín – konečník
peripneymonia – zápal plic
peritonitis – zánět pobřišnice
pertussis – černý kašel
Pest, Pestbeule – mor
Peteče – tyfus břišní, cokoliv s vyrážkou či krevními výrony, morová horečka
Phthisis – souchotiny, tuberkuloza
Phthisis intestinalis – průjem (tuberkuloza střevní)
Pneumonia crouposa – zánět plic
Pocken schwarze – neštovice
Progresivní paralýza – poslední stádium syfilis
Psotník – božec, konvulse či convulsio – jako psotník byly označování různé křeče, které vedly k úmrtí malých dětí
Puerperalfiber – horečka omladnic,poporodní
pustulae – neštovice
Rabies – vzteklina
rosa – růže
Röteln – zarděnky
Roterhund – spála
Rotlauf – růže
Rotsucht – spalničky
Rubeola – zarděnky
Rückenmarkdarre – vysychání míchy
Ruhr – úplavice
Rygle – spalničky
scarlatina – spála
scirrhus, scirrhoma, scirrhosis – rakovinný nádor
scorbutus – kurděje
scotomia – bezvědomí
Scrophulosa – tuberkulóza krčních uzlin
Segen – mor
Seitenstechen – píchání v boku = krupózní (záškrtový) zánět plic
Seitenstechen,epidemisches – chřipka
Selbstmord – sebevražda
sepsis – otrava krve
Seuche – mor, nákaza, epidemieSkorbut – kurděje
Scharlach, Scharlachfieber – spála
Schlaganfall – záchvat mrtvice
Schlagfluss – mrtvice
Schleimfieber, Schleimschlag – tyfus břišní
Schleimhautentzündung – zánět sliznice
Schlundbräune – záškrt
Schwäche – slabost
Schwinde, Schwindsucht – tuberkulóza
Skrofeln, Skrofelsucht – krtice (tuberkulóza na krční mízní uzlině)
spasmus – křeč
Stechen – bodání, píchání, bodavá bolest
Stickkatar – záškrt
Střídavka – střídavá horečka (přenos hmyzem),v naší oblasti jen výjimečně malárie
Studený absces – hnisavé ložisko tuberkulózy
subitum mortis – náhlá smrt
Sucht – mor, nákaza
suicidum – sebevražda
Syphilis – příjice, syfilis
tabes – nákaza, mor
Tabes dorsalis – poslední stádium syfilis, vysychání míchy
tabes intestinalis – střevní tuberkuloza
tabes pulmonalis – plicní tuberkuloza
tabum – mor
Tálovitost krve – otrava krve, leukémie
Tentamen – pokus
Tollsucht, Tollwut – vzteklina
Totschlag – zabití
trauma – poranění
Trismus neonatorum – novorozenecký tetanus
tuber – nádor
tumor – otok, nádor
tussis convulsiva – dušný kašel
Tympanitis – vodnatelnost těla
typhus bellicus – skvrnitý tyfus
typhus exantemica – skvrnitý tyfus
Typhus, hitziges Fieber – tyfus,hlavnička
Ulcus venticuli, ulcus stomachi – žaludeční vřed
Unglücklich Geburt – nešťastný porod
Unterernährung – podvýživa
Unterleisbruch – kýla
vaccinia notha – plané neštovice
varicella – plané neštovice
venenum – otrávení
Vergiftung – otrávení
Verletzung – poranění
Verstopfung – zácpa
Verwundung – zranění
veternus – letargie
volvulus intestini – zauzlení střev
vulnus – poranění
Wassersucht – vodnatelnost
Windpocken – plané neštovice
Wutkrankheit – vzteklina
Zahnfieber – jakákoliv horečka, přičítaná růstu zoubků.
Zbubření krve – otrava krve
zips – chřipka
Ztučnělé lůžko – poškozená placenta, např. u diabetiček
Zusammenbruch – zhroucení