Archivní mapy (Stabilní katastr, indikační skici, císařské otisky atd.)

Indikační skici pro Moravu

Číslo popisné domů nalezneme pouze na indikačních skicách. Je uvedeno červenou barvou. Černě je uvedeno číslo parcely.
U stabilního katastru a císařských otisků nalezneme pouze černě uvedené parcelní číslo.
Pozemky mají parcelní číslo uvedeno červeně.

Historické mapy Prahy

Historická mapa na www.mapy.cz

Virtuální mapová sbírka

Kontaminovaná místa (Ortofotomapa kolem roku 1950 + současná ortofotomapa + 3.vojenské mapování s prolínáním)

Historické mapy Rakousko-Uherska.