Německo – Český slovník

Abbruchblutung – krvácení při potratu Gewerbetreibende – živnostník Ostermonat  – duben
Abdecker – drnomistr Gewesen – bývalý Ostermond – duben
Ackermann – rolník gewöhnlich – běžný, obvyklý Pächter – pachtýř (nájemník pozemku)
Administrator – správce Giesser – slévač Passeker – pasekář
Alda – zde Gicht – pakostnice, dna Perückenmacher – vlásenkář
allda – tamtéž Gilbhart – říjen Pest – mor
Altershalber – záškrt Glasbläser – foukač skla Pestbeule – mor
Altersschwäche – sešlost věkem Glaser – sklenář Pfalsterer – dlaždič
Anbauer – drobný sedlák Glockengiesser – zvonař Pfarrer – farář
Anreißer – dryáčník Glöckner – zvoník Pfeferkuchenbäcker – perníkář
Ansteckung – infekce Goldschläger – zlatotepec Pfropfer – štěpař
Anstreicher – natěrač Goldschmied – zlatník Platner – platnéř
Anthraxbeule – sněť Gräber – hrobař Plüger – oráč, rolník
Aphtenseuche – slintavka Grasmond – duben Pocken – neštovice
Artz – lékař Graupner – krupař Podsedker – podsedek
Atemnot – astma Greissler – hokynář Posamentier – prýmkař
Aufseher – dozorce Grenzer – hraničář Postbote – poštovní posel
Ausblutung – vykrvácení Grippe – chřipka Postmeister – poštmistr
ausgedient – vysloužilý Grossgrundbesitzer – velkostatkář Priester – kněz
Ausgedinger – výměnkář Grundanwärter – dědic gruntu Quacksalber – mastičkář
Ausgelassener – psotník Hacker – kopáč Rasierer – holič
Ausnehmer – výměnkář Hafner – hrnčíř Rattenfänger – krysař
Aussatz – malomocenství Halbbauer – půlláník Rauchfangkehrer – kominík
Auszehrung – plicní tuberkulóza Halbhufner – půlláník Rebmonat – únor
Bäcker – pekař Halblähner – půlláník Regenschirmmacher – deštníkář
Bader – holič Halsbräune – záškrt Reiniger – čistič
Barbier – holič, barbíř Hammel – skopec Riemer – řemenář
Bauer – sedlák, rolník Handelsmann – obchodník Richter – rychtář
Baumeister – stavitel Handschuhmacher – rukavičkář Rockschneider – kabátník
Bazillenruhr – úplavice Handwerker – řemeslník Rotein, Röteln – zarděnky
Beamte – úředník Hartmonat – leden Roterhund – spála
Beide – oba Hartung – leden Rotlauf – růže
Berger – horník Hauer – horník, kopáč Rotsucht – spalničky
Bergknappe – horník, havíř Hausdiener – podomek Rückenmarkdarre – vysychání míchy
Bergmann – horník Hauskneccht – podomek Ruhr – úplavice
Bergsucht – zaprášení plic Häusler – domkář Sägemüller – pilař
Besenbinder – metlař Hausmeister – domovník Sattler – sedlář
Beulenpest – mor Hauswirt – hospodář seeligen – zesnulý
Bewilligt – povolit Hebamme – porodní bába Seiler – provazník
Bewilligung – svolení Heger – hajný Seitenstechen – píchání v boku
Bewußlosigkeit – bezvědomí Heiligenmonat  – prosinec Selbstmord – sebevražda
Bibliotheker – knihovník Heiße Krankheit – tyfus Selcher – uzenář
Bienenzüchter – včelař Heizer – topič Selig – zemřelý
Bildhauer – sochař Herbsmonat – září Seuche – mor, nákaza, epidemie
Binder – bednář Herrschaft – panství Schäfer – ovčák
Bisemond – srpen Herrschaftlich – vrchnostenský, panský Schafhirt – ovčák
Blattern – neštovice Herzschlag – infarkt Scharlach – spála
Bleicher – bělič Herzversagen – infarkt Scharlachfieber – spála
Bleichsucht – blednička Heuet – červenec Schenkwirt – šenkýř
Bleuet – květen Heumonat – červenec (zemědělství)  Scherge – dráb
Blühmond – květen hiesigen – zdejší Schinder – drnomistr
Blutsepsis – otrava krve hindenlassenen – pozůstalý Schlaganfall – záchvat mrtvice
Blutspeien – chrlení krve hinterblieben – pozůstalý Schlächter – řezník na jatkách
Blutung – krvácení hinterlassen – pozůstalý Schlachtmond – listopad
Bohrer – vrtař Hintester – únor Schleifer – brusič
Böttger, Böttcher – bednář Hirnschlag – mozková mrtvice Schleimfieber – tyfus
Brachet – červen Hirt – pasák Schleimhautentzündung – zánět sliznice
Brachmonat – červen (zemědělství)  hitzige (hiczige) Krankheit – tyfus Schleimschlag – tyfus
Brachmond – červen Hofbauer – dvořák, statkář Schlosser – zámečník
Brand – sněť Höffer – podruh (pomocník) Schlundbräune – záškrt
Brandwunde – spálenina Hofmeister – hofmistr, šafář, správce Schmelzer – slévač, tavič
Brauer – sládek Höker – hokynář Schmied – kovář
Braugehilfe – mládek (pivovarský) Holzer – dřevorubec Schmuckmacher – šperkař
Braune – záškrt Holzing – září Schneider – krejčí
Braut – nevěsta Holzmond – září (zemědělství)  Schornsteinfeger – kominík
Brauthführer – mládenec na svatbě Holzschnitzer – řezbář Schreiner – truhlář
Bräutigam – ženich Holzstecher – dřevorytec Schuhmacher – švec, obuvník
Brettsäger – pilař, prknář Hornung – únor Schultheis(s) – rychtář
Brunnenbohrer – studnař Hufschmied – podkovář Schuster – švec, obuvník
Brustwassersucht – zavodněné plíce Hund – spála Schwäche – slabost
Bubonpest – dýmějový mor Hundswut – vzteklina Schwinde – tuberkulóza
Buchbinder – knihař Husten – kašel Schwindsucht – tuberkulóza
Buchdrucker – tiskař Hüter – hlídač Siebmacher – řešetář
Bürger – měšťan Hutmacher – kloboučník Skorbut – kurděje
Bürgermeister – starosta, purkmistr Hüttenarbeiter – hutník Skrofel – krtice
Bürstenbinder – kartáčník Chalupner – chalupník skrofelsucht – krtice
Büttel – dráb Christmonat – prosinec Sohn – syn
Capitulant – odsloužilec závazku vojenské služby Inmann – podruh Spinner – přadlák, přástevník
da [daselbst] – zde, tam , tu Inweib – podruhyně Spiritusbrenner – lihovarník
Darmruhr – úplavice Inwohner – obyvatel Spitzenmacher – krajkář
Darre – tuberkuloza Jäger – myslivec Stechviehschlächter – řezník (specializující se na malá zvířata, prasata, telata)
Darrfieber – tuberkuloza Jänner – leden Steinbrecher – lamač kamene
Darrsucht – tuberkuloza Johannismond – červen Steinmetz – kameník
Diener – sluha Julmond – prosinec Stickkatar – záškrt
Dienstmagd – služebná Junggesell – mládenec Strapizier knech – volák, čeledín u volů
Dienstmann – sluha Jungknecht – mládek (ve mlýně) Straßenwärter – cestář
Dienstmensch – sluha Juwelier – zlatník Strohschaubenbinder – doškář
Dirne – nevěstka Kalkbrenner – vápeník Strumpfstricker – punčochář
Disenterie – úplavice Kaminfeger – kominík Sucht – mor, nákaza
Dorfrichter – rychtář Kammacher – hřebenář Syphilis – příjice, syfilis
Drahtbinder – dráteník Kammerdiener – komorník Tafelmacher – tabulář (výroba tabulí skla)
Drechsler – soustružník Kappenmacher – čepičkář Tagarbeiter – nádeník
Dritter Herbsmond  – listopad Käufer, Kaufmann – kupec, obchodník Taglohner – nádeník
Droschkenkutscher – drožkář Kellermeister – sklepmistr Tapezierer – čalouník
Dustermond – prosinec Kellner – číšník Taschner – brašnář
ebenda – tamtéž Kerzengießer – svíčkař, voskař Taumond – únor
Ehefrau – manželka Kerzenmacher – svíčkař, voskař Teichheger – baštýř
Ehegattin – manželka Kerzenziehe – svíčkař, voskař Teichwächter – baštýř
eheleiblich – manželský, manželská Kesselschmied – kotlář Teichwärter – baštýř
ehelich, eheliche – manželský, manželská Kessler – kotlář Tischler – stolař
ehemalig – bývalý Keuchhusten – černý kašel Tochter – dcera
Eheweib – manželka Kinderbettfiever – horečka omladnic Tollsucht, Tollwut – vzteklina
ehrsahmbe / ehrsam – počestný Kirschner – kožešník Töpfer – hrnčíř
einwilligen – souhlasit, svolit Kleinbauer – malorolník, chalupník Totengräber – hrobník
Einzelbauer – statkář Klempner – klempíř Totschlag – zabití
Eisbrecher – ledař Klöppler – krajkář Trauungsschein – oddací list
Eisenhändler – železář Knecht – čeledín, pacholek Trödler – vetešník
Eismond – leden Knollsucht – malomocenství tugendsahmben / tugendsam – ctnostný, počestný
Eklampsie – psotník Koch – kuchař Tuchmacher – soukeník
Engbrüstigkeit – dýchavičnost Kolonist – kolonista (nově usedlý) Tuchscherer – střihač sukna
Engelmacherin – anděličkářka Konditor – cukrář Tuchweber – soukeník
Entkräftung – sešlost věkem Korbflechter – košař Uhrmacher – hodinář
Entzündung – zánět Krämer – hokynář Unterernährung – podvýživa
Erbkrankheit – dědičná nemoc Krampf – křeč Unterleisbruch – kýla
Erbrichter – dědičný rychtář Krankheit – nemoc, choroba Untertan – poddaný
Erlahmen – ochrnutí Krebs – rakovina unterthänig – poddaný
Erlöschen – smrt Krebsgeschwulst – nádor Verbliebener – pozůstalý
Erntemonat – srpen (zemědělství)  Küfer – bednář verehelichen – provdaná
Ernting – srpen Kuhhirt – pasák krav Vergiftung – otrávení
erschlagen – ubitý Kumpel – havíř Verletzung – poranění
Erster Herbsmond  – září Künstler – umělec versehen – zaopatřen (církevně)
ersticken – udusit Kupferstecher – mědirytec Verstopfung – zácpa
ertrunkene – utonulý Kurpfuscher – mastičkář verstorbenen – zemřelý
erwürgen – uškrcený Kürschner – kožešník Verwalter – správce
Essenkehrer – kominík Kutschenbauer – kočárník Verwundung – zranění
Fabelsucht – padoucnice Kutscher – kočí Viehtreiber – honák
Fährmann – převozník Lackierer – lakýrník Viehzüchter – dobytkář
Fallsucht – padoucnice Lähmung – obrna, ochrnutí Viertler – čtvrláník
Farmer – farmář Lähner – láník Viertlerhufner – čtvrtláník
Fassbinder – bečvář Lachmuskelkrampf – tetanus Vormundschaft – opatrovnictví
Faulfieber – břišní tyfus Lampenwärter – lampář Wagenbauer – kočárník
Feber – únor Landmann – rolník Wagner – kolář
Feinkosthändler – lahůdkář Landwirt – zemědělec Wachmann – hlídač, strážník
Feldscher – ranhojič Launing – duben Wachszieher – voskář
Feuertod – upálení lebende – živé Wächter – hlídač
Fiaker – drožkář Leberverhärtung – jaterní cirhóza Waldarbeiter – lesák
Fieber – horečka Lederfabrikant – kožař Walker – valchář
Finkler – ptáčník ledigen Standes – svobodný stav Wärter – hlídač
Fischer – rybář Leichpredig – pohřební kázání Wasenmeister – drnomistr
Fischmeister – porybný Leinweber – pláteník Wassersucht – vodnatelnost
Fleishauer – řezník Lenzing – březen Weber – tkadlec
Fleischer – řezník Lenzmonat – březen Weib – manželka
Fleischhacker – řezník Lenzmond – březen Weidemaent – červen
Flickschuster – příštipkář Letharige – letargie Weidemonat – květen (zemědělství) 
Flösser – vorař letzter Wintermonat  – únor Weidmann – lovec, myslivec
Forscher – badatel Lohgerber – koželuh weiland – bývalý, zesnulý
Förster – lesník Lumpensammler – hadrář Weinbauer – vinař
Frais – psotník Lumpersucht – tuberkulóza Weinbrenner – vinopalník
Fraissen – psotník Lungenentzündung – zánět plic Weinlesemonat – říjen (zemědělství) 
Frieseln – zarděnky Lungenlähmung – ochrnutí plic Weißgerber – jirchář
Frühlingsmonat  – březen Lungenschwindsucht – plicní tuberkulóza Wiediober – vdovec
Fuhrwerkbesitzer – povozník Lungensucht – plicní tuberkulóza Windmonat – listopad
Fütterer – krmič Maler – malíř Windmond – listopad
Gallenfieber – břišní tyfus Mangengeschwür – žaludeční vřed Windpocken – plané neštovice
Ganzhufner – celoláník Marktschreier – dryáčník Wintermonat – listopad
Gärtler – zahradník (ve smyslu domkář) Masern – spalničky Wirt – hospodář, hospodský
Gärtner – zahradník Mauldrescher – dryáčník Wittwe – vdova
Gastwirt – hostinský Maurer – zedník Wittwer – vdovec
Gattin – manželka Maurergeselle – tovaryš Wonnemonat – květen
geboren – rozený (narozen) Mehlhändler – prodavač mouky Wonnemond – květen
geborene – rozená Meister – mistr Worden – byli
Geburtshelferin – porodní asistentka Messerschmied – nožíř Wucherer – lichvář
geheürath / geheirate – vdaná, ženatý Metallschläger – kovotepec Wundartzt – felčar
Gehilfe – řemeslnický pomocník Metzger – řezník wurde – byl
Geigenbauer – houslař Mietmann – podruh wurdt – byl
Geistliche – kněz, duchovní Minderjährige – nezletilá Wutkrankheit – vzteklina
Gelbsucht – žloutenka Mord – vražda Zeichner – kreslíř
Gemeinschmied – obecní kovář Müller – mlynář Ziegelbrenner – cihlář
Gendarm – četník Müllergeselle – pomocník ve mlýně Ziegler – cihlář
Genickstarre – tetanus Mumps – příušnice Zimmermann – tesař
Gerber – koželuh Mützenmacher – čepičkář Zuckerbäcker – cukrář
Gesell – učeň Nagelschmied – cvočkář, hřebíkář Zusammenbruch – zhroucení
Geselle – tovaryš Nagler – hřebíkář zweiter Herbsmond  – říjen
Geschäftsmann – obchodník Nebelung – listopad Zwirnhändler – niťař
Geschlechtskrankheit – pohlavní nemoc Netzstricker – síťař Zwischenhändler – překupník
Geschwulst – otok NIerenentzündung – zánět ledvin
Gestern – včera Notar – notář
getauft – pokřtěný(á) Ofensetzer – kamnář
getraut – oddaný Orgelbauer – varhanář