Váhy

lp. – 15. st. / lap. – 15. st. kámen / lapis
c. – 15. st. / cent. – 16. st. / Cent. – 17. st. centnýř / Zentner
Ma – 13. st. / 15. st. / 15. st. / M. – 16. st. hřivna / marca / Mark
qt. – 15. st. kvintlík (kventlík)
lb. – 15. st. / lib. – 15. st. / lib. – 17. st. / lb. – 19. st. libra
lt. – 15. st. lot

 

Zdroj: www.genebaze.cz, genealogie.taby.cz a různé neznámé zdroje