Míry ostatní

ft. – 13. st. / f. – 15. st. / ff. – 15. st. ferto (čtvrt kopy)
M. – 17. st. mandel
15 Schock 15 kop

 

Zdroj: www.genebaze.cz, genealogie.taby.cz a různé neznámé zdroje