Matriky a jiné prameny na internetu

Kraj Ústecký a Liberecký
SOA Litoměřice

Kraj Plzeňský a Karlovarský
SOA Plzeň

Kraj Středočeský
SOA Praha

Kraj Jihočeský a část Kraje Vysočina
SOA Třeboň

Kraj Královehradecký, Pardubický a část Kraje Vysočina
SOA Zámrsk

Kraj Jihomoravský, část Kraje Vysočina, Zlínského kraje a Olomouckého kraje
MZA Brno

Kraj Moravskoslezský, část Kraje Olomouckého a Kraje Zlínského
ZA Opava

Praha
Archiv hlavního města Prahy

 

Východočeské archivy

Moravský zemský archiv v Brně

Archivní fondy a sbírky v České republice

Vojenské matriky

Digitální studovna Ministerstva obrany ČR

Matriky židovských náboženských obcí v Česku

FamilySearch

Desky zemské Království českého

eSbirky – digitalizované sbírkové předměty českých muzeí a galerií

Česká archivní společnost

Vysokoškolské kvalifikační práce

Poutní místa

Vojenský historický ústav – Válečné ztráty rakousko-uherské armády 1914–1918

Vojenský historický ústav – Kartotéka obětí Pražského povstání

Územní identifikační registr ČR

International Center on Nazi Persecution

 

Slovensko
Slovenské matriky starší než z roku 1895 jsou k dispozici na FamilySearch
Popis slovenských matrik (maďarsky)
Slovenské státní archivy

Rakousko, Německo, Lucembursko, Slovinsko, Srbsko, Polsko, Bosna a Hercegovina, Itálie
Matricula Online
Rakousko
Vojenské a válečné matriky z rakouského státního archivu

Štýrsko
Katholische Kirche Steiermark

Vídeň
Adresáře obyvatel Vídně z let 1859 až 1942 od Adolpha Lehmanna
Databáze pohřbených na vídeňských hřbitovech

Polsko
Polské archivy
Polské matriky