Matriky na internetu

SOA Litoměřice

MZA Brno

SOA Praha

SOA Plzeň

SOA Zámrsk

ZA Opava

SOA Třeboň

Archiv hlavního města Prahy

Matriky židovských náboženských obcí v Česku

FamilySearch (stránky Mormonů)