Archivní mapy (Stabilní katastr, 3.vojenské mapování atd.) – ústředního archivu zeměměřictví a katastru

Historická mapa na www.mapy.cz

Mapový portál VÚGT

Kontaminovaná místa (Ortofotomapa kolem roku 1950 + současná ortofotomapa + 3.vojenské mapování s prolínáním)

Historické mapy Rakousko-Uherska.