Seznam německých názvů obcí a osad v Česku (cs.wikipedia.org)

Seznam německých názvů obcí a osad v Česku na jedné straně

Zaniklé obce a objekty po roce 1945

Liste deutscher Bezeichnungen tschechischer Orte (de.wikipedia.org)

List of historical German and Czech names for places in the Czech Republic (en.wikipedia.org)