Míry délkové

lk. – 15. st. loket
R. – 14. st. / Rut. – 14. st. prut / Rute

 

Zdroj: www.paleografie.org, www.genebaze.cz, genealogie.taby.cz a různé neznámé zdroje